CIBEDO – Türkçe

Hakkımızda
CIBEDO 1970’li yıllarda „Beyaz Pederler“ diye adlandırılan Katolik bir dini akım tarafından kurulmuştur. Bugün Almanya Episkoposlar Konferansına bağlı bir Dinlerarası Diyalog Merkezi olup, Almanya’daki İslam yaşamının araştırılması ve Müslümanlarla diyalog için çalışmaktadır. CIBEDO kısaltması yani „Christlich-Islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle” Türkçeye “Hristiyan-Müslüman Görüşme ve Dokümantasyon Merkezi” olarak çevrilebilir. Logomuzda bulunan yeşil ovaldeki Arapça yazı “İhtiyat ve Sevgi ile” demektir ve II. Vatikan Konsili Nostra Aetate adlı kararın ikinci kısmından alıntıdır. CIBEDO’nun öncelikli kuruluş amaçlarından bir tanesi 1960 ve 1970’li yıllarda Almanya’ya gelen işçi göçmenlere yardım etmekti. Bu onların Alman toplum yaşamına katılımını sağlamak ve ruhsal yaşam isteklerini (namaz, oruç vb.) karşılamaları için gerekli kurumsal düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmayı da içerir. İşçi göçmenlerin bir çoğunun Türkiye den gelmesine nazaran diğer ülkelerden Fas, Cezayir ve eski Yugoslavya’dan da önemli bir miktarda insan Almanya ya gelmiştir. CIBEDO’nun bir diğer çalışma motivasyonu akademik açıdan İslamiyet’e ilgi, yani Almanya da ki Müslüman yaşamı hakkında bilgi toplama ve İslam’ı araştırmaktı. Almanya’nın, Fransa ve Büyük Britanya gibi diğer Avrupa ülkelerine nazaran sömürgeci bir geçmişinin olmamasından dolayı burada İslam yeni bir fenomendir ve bu ülkede işçi göçmenlerin gelmesine kadar herhangi bir etkisi olmamıştır. Almanya’da ki bu yeni duruma bir cevap olarak ve İslamiyet hakkındaki bilgi eksikliğine cevap olarak Beyaz Pederler bu konular hakkında bilgi ve kitap toplamaya başlamışlardır. Zamanla oluşan bu arşiv bir sürü makalenin çeşitli maddelere bağlı olarak kataloglaştırılmasından oluşmuştur. Bugün bilgiler bu metoda dayalı olarak dijital bir şekilde arşivlenmektedir. Bu dokümantasyonun yanında Beyaz Pederler aynı zamanda bir kütüphane tertiplemişlerdir ki bugün 12.000 den fazla birim kapsamaktadır. Kütüphane İslam Bilimleri, Hristiyan-Müslüman Diyalogu ve Almanya da ki İslam gibi kısımlar içermektedir. Böylece CIBEDO Almanya da Hıristiyan-Müslüman Diyalogu için en kapsamlı kütüphaneye sahip olduğu anlamına gelir.
Katolik Kilisesi 20 yıla yakın bir süreden beri Almanya da yukarıda belirtilen konulara artan ilgiyi, hem Hristiyanlık hem de toplum için olan önemi çok önceden fark etmiştir. Beyaz Pederler CIBEDO’yu çeşitli nedenlerden dolayı yürütemeyeceklerini anladıklarında Almanya Episkoposlar Konferansı bu Diyalog Merkezini kendi bünyesi ve himayesi altına almıştır.
CIBEDO’nun çalışma merkezi Frankfurt da Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen’in Kampüsü üzerinde bulunmaktadır. CIBEDO iki Hristiyan İlahiyatçısı, bir İslam bilimcisi, bir Sekreter ve bir Kütüphane sorumlusu olmak üzere beş elemandan oluşmaktadır.

CIBEDO’nun bugünkü görevleri
CIBEDO’yu bir araştırma ve dokümantasyon merkezi olarak kuran Beyaz Pederlerin yaptığı çalışmaları ve bilgileri daha fazla kitlelere ulaştırmak için kütüphane ve arşiv herkesin kullanabilmesi için hazır tutulmaktadır. Akademik çalışmalarda bulunanlar, diyalog ile ilgilenenler veya bu konulara ilgi duyan ve duyarlı olan herkes bizimle irtibata geçip merkezimizin hizmetlerinden faydalanabilir. Kütüphanemizin içeriğine internet üzerinden ulaşmak da mümkündür. Bunun yanında internet sitemiz güncel haberler, özel konular, Kilisenin Dinlerarası diyaloga bakış açısı, Hristiyan-Müslüman diyaloguyla ilgili resmi öğretisi ve daha bir çok konu hakkında detaylı bilgiler içermektedir.
Ayrıca CIBEDO bu konular hakkında düzenli bir şekilde basımlar yayınlamaktadır. En önemli basımlardan biri yılda dört defa yayınlanan CIBEDO-Beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen adlı akademik dergi ve CIBEDO-Schriftenreihe adlı şimdiye kadar dört eseri yayınlanan kitap serisidir. CIBEDO-Beiträge 1986 dan beri yayınlanmaktadır. CIBEDO-Schriftenreihe 2011 de yayınlanmaya başlamıştır ve “İsa Muhammed’in daha sonra geleceğini vahiy etmiş midir?”, “Anadolu Alevilerinin İnanç Esasları”, “Hristiyanlar ve Yahudiler Kutsal Kitaplarını tahrif etmişler midir?”, “Tarsus’lu Pavlus Hristiyanlığın Mimarı mıdır?” gibi konuları kapsamaktadır.
CIBEDO Almanya da yerel ve ulusal diyalog çalışmalarının birbiriyle ilişki içinde olmasını sağlar. Almanya da bir çok Episkoposluk bölgesinde İslam ile diyalogdan sorumlu bir kişi bulunmaktadır. CIBEDO bu görevlilerle sıkı bir bilgi alışverişi içindedir. Yılda bir defa düzenlenen Katolik Kilisesinde İslam ile diyalogdan sorumlularla yapılan istişare toplantısı hem karşılıklı bilgilendirmeyi hem de Dinlerarası diyalogun ne aşamada yürütüldüğünü idrak etmeye yardımcı olur. CIBEDO-Werkstatt: Theologie im Angesicht des Islam adlı yıllık konferansta daha çok akademik ağırlıklı ve Katolik bakış açısına göre diyalog konuları merkezde bulunmaktadır.
Ulusal bir yapı olarak CIBEDO bir çok diyalog çalışma grubu, komite, inisiyatif ve özellikle Almanya Episkoposlar Konferansına bağlı resmi Dinlerarası Diyalog Komisyonunda aktiftir. CIBEDO aynı zamanda Müslüman kuruluşlarla ve onların çatı organlarıyla ulusal boyutta birlikte çalışmaktadır. Bunların dışında CIBEDO “Dinler Yuvarlak Masası” (Runder Tisch der Religionen) veya İbrahimi Forum (Abrahamisches Forum) adlı diyalog platformlarına katılmaktadır.
CIBEDO akademik dersler ve araştırmayı kapsayan bir başka bölümde de etkindir. “İslam ve Hristiyan-Müslüman Diyalogu” adı altında Sankt Georgen Yüksekokulu ile birlikte öğrencilere ve meslek sahibi alanlara yönelik bir sertifika programı sunmaktadır. Aynı kurs ihtiyaçlara uygun düzenlenmiş bir şekilde Kilise de çalışanları diyalog konusunda ehlileştirmek üzere Sankt Georgen Yüksekokulu ve Theologisch Pastorales Institut ile birlikte iki yıllık bir kurs olarak sunulmaktadır. Bunun yanında CIBEDO da görevli olanlar konuşmacı ve seminer yöneticisi olarak İslam, Hristiyan-Müslüman diyalogu gibi daha bir çok konu hakkında sunum yapmak için davet edilmektedirler.

© 2023 | Christlich-Islamischer Dialog – CIBEDO e. V. | Alle Rechte vorbehalten | Telefon: +49 69 726491 | E-Mail: info@cibedo.de